Mieszalniki do granulatów i przemiałów tworzyw sztucznych

Mieszalnik MR05 z napędem górnym

Pojemność zbiornika: 7000 dm3

Pojemność zbiornika: 7 m3
Średnica zbiornika: 2,2 m
Wysokość całkowita: 4 m

Znajduje zastosowanie głównie w przetwórstwie tworzyw sztucznych (homogenizacja granulatów) oraz w rolnictwie (pasze,nasiona). Może być wykonany również ze stali nierdzewnej.

Działanie i najczęściej stosowane sposoby napełniania większych mieszalników ślimakowych ilustruje poniższy schemat funkcjonowania.

Schemat funkcjonowania mieszalnika pionowego z napędem górnym napełnianego za pomocą przenośnika ślimakowego.


Wariant I:

Przenośnik ustawiony poziomo w jednej płaszczyźnie z podstawą mieszalnika.

Wariant II:

Przenośnik ustawiony ukośnie z koszem zasypowym zatopionym w całości lub częściowo w posadzce.
Mieszalnik do materiałów sypkich z podajnikiem ślimakowym

Mieszalnik do materiałów sypkich z podajnikiem ślimakowym.

Mieszalnik do materiałów sypkich napełniany za pomocą podajnika ślimakowego. Składniki mieszanki mogą być dodawane również przez kosz zasypowy mieszalnika.

Rozładunek następuje grawitacyjnie poprzez rynnę wysypową z dźwigniowym mechanizmem otwierania i zamykania.

Pojemność zbiornika: 12 m3
Średnica zbiornika: 2,4 m
Wysokość całkowita: 5,1 m


Mieszalnik do materiałów sypkich

Mieszalnik do materiałów sypkich
  • Pojemność robocza 5 m3
  • Napełnianie - grawitacyjne, wysunięty zasyp umożliwia łatwe zestawienie mieszalnika ze stacją Big Bag.
  • Rozładunek - szybki rozładunek odbywa się poprzez rynnę wysypu, wolne dozowanie materiału bezpośrednio na linię produkcyjną za pomocą dysz ssawnych.
Mieszalnik pionowy ślimakowy ( silos mieszający)

Mieszalnik pionowy ślimakowy ( silos mieszający)

Mieszalnik pionowy ślimakowy ( silos mieszający) przeznaczony do homogenizacji materiałów sypkich, głównie tworzyw sztucznych.

  • pojemnośś całkowita zbiornika Vc = 60 m3
  • pojemność robocza Vr = 58 m3

Załadunek i rozładunek mieszalnika odbywa się systemem pneumatycznym. Króciec wysypu z zasuwą obrotową zakończony jest dozownikiem celowym. Mieszalnik prawidłowo funkcjonuje jeżeli obrabiany materiał swobodnie opada po ścianie leja, nie okleja się i nie wykazuje tendencji do tworzenia brył i sklepień.

  • Napęd: z silnika elektrycznego poprzez przekładnię pasową.
  • Wysokość całkowita: 12m
  • Średnica zbiornika: 3m
Mieszalnik Vc 60m (widok z góry) Mieszalnik Vc 60m (napęd)