Mieszalniki dla przemysłu

Mieszalniki materiałów sypkich dla przemysłu

Mieszalniki przemysłowe wykonywane są na specjalne zamówienia klientów. Są to urządzenia o pojemnościach zbiorników na ogół większych od przeznaczonych dla gospodarstw rolnych z indywidualnym rozwiązaniem systemu załadunku, rozładunku oraz napędu.

Najczęściej produkowanymi w tej grupie są mieszalniki o pojemności zbiornika w przedziale 4-30 m3.

Zależnie do rodzaju homogenizowanego materiału, mieszalniki dla przemysłu wykonane mogą być ze stali zwykłej jakości lub stali nierdzewnej.

Zastosowanie:
  • Przemysł chemiczny: do homogenizacji regranulatów z tworzyw sztucznych
  • Przemysł rolno-spożywczy i farmaceutyczny: sporządzanie mieszanek produktów żywnościowych, suszu ziół, nasion oraz pasz dla hodowli.

Mieszalnik MR05 z napędem górnym

Pojemność zbiornika: 7000 dm3

Pojemność zbiornika: 7 m3
Średnica zbiornika: 2,2 m
Wysokość całkowita: 4 m

Znajduje zastosowanie głównie w przetwórstwie tworzyw sztucznych (homogenizacja granulatów) oraz w rolnictwie (pasze,nasiona). Może być wykonany również ze stali nierdzewnej.

Działanie i najczęściej stosowane sposoby napełniania większych mieszalników ślimakowych ilustruje poniższy schemat funkcjonowania.

Schemat funkcjonowania mieszalnika pionowego z napędem górnym napełnianego za pomocą przenośnika ślimakowego.


Wariant I:

Przenośnik ustawiony poziomo w jednej płaszczyźnie z podstawą mieszalnika.

Wariant II:

Przenośnik ustawiony ukośnie z koszem zasypowym zatopionym w całości lub częściowo w posadzce.
Mieszalnik ze stali nierdzewnej

Mieszalnik ze stali nierdzewnej.

Mieszalnik do materiałów sypkich z podajnikiem ślimakowym ze stali nierdzewnej należy do grupy urządzeń o zastosowaniu przemysłowym.

Wykonanie:
Stal nierdzewna w gat. dopuszczalnym do kontaktu z żywnością.

Zastosowanie:
Sporządzanie mieszanek produktów spożywczych.

Pojemność zbiornika: 3,2 m3
Średnica zbiornika: 1,7 m
Wysokość całkowita: 3,35 mAgregat rozdrabniająco-mieszający dla przemysłu spożywczego

Agregat rozdrabniająco-mieszający dla przemysłu spożywczego.

Prezentowany zestaw urządzeń to: mieszalnik ślimakowy o pojemności roboczej zbiornika 1,1 m3, rozdrabniacz bijakowy 7,5 kW oraz przenośnik ślimakowy.

Funkcją zestawu jest rozdrabnianie i mieszanie materiałów sypkich dostarczanych w postaci granulatu lub płatków. Zmielony w rozdrabniaczu materiał podawany jest przenośnikiem do mieszalnika bezpośrednio na ślimak mieszający.

Stopień zmielenia zależy od zastosowanego w rozdrabniaczu sita. Agragat w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej. Na wysypie wymieszanego materiału znajduje się separator magnetyczny neodymowy.


Przenośnik ślimakowy korytowy ze stali nierdzewnej


Przenośnik ślimakowy korytowy ze stali nierdzewnej.

Przenośnik ślimakowy korytowy ze stali nierdzewnej.

Przenośnik ślimakowy korytowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Zastosowanie:
  • głównie przemysł spożywczy
  • oczyszczalnie ścieków
  • wszędzie tam gdzie występuje środowisko agresywne lub przemieszczać trzeba materiały żrące powodujące korozję stali zwykłej jakości
Napęd:
  • motoreduktor ślimakowy

Mieszalnik do materiałów sypkich z podajnikiem ślimakowym

Mieszalnik do materiałów sypkich z podajnikiem ślimakowym.

Mieszalnik do materiałów sypkich napełniany za pomocą podajnika ślimakowego. Składniki mieszanki mogą być dodawane również przez kosz zasypowy mieszalnika.

Rozładunek następuje grawitacyjnie poprzez rynnę wysypową z dźwigniowym mechanizmem otwierania i zamykania.

Pojemność zbiornika: 12 m3
Średnica zbiornika: 2,4 m
Wysokość całkowita: 5,1 m


Mieszalnik do materiałów sypkich

Mieszalnik do materiałów sypkich
  • Pojemność robocza 5 m3
  • Napełnianie - grawitacyjne, wysunięty zasyp umożliwia łatwe zestawienie mieszalnika ze stacją Big Bag.
  • Rozładunek - szybki rozładunek odbywa się poprzez rynnę wysypu, wolne dozowanie materiału bezpośrednio na linię produkcyjną za pomocą dysz ssawnych.